Nybyggnadskarta för situationsplan - beställning

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företagare beställa en nybyggnadskarta för situationsplan. 
Läs mer om våra kartprodukter som är bygglovsanknutna på vår hemsida (norrkoping.se).

Om du inte har eller kan skaffa e-legitimation kontakta Kontaktcenter 011-15 00 00 för att få en blankett skickad till dig.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret Geografisk Information
nybyggnadskartor@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsplaneringsnämnden
samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten