Nominering av idrotts- eller kulturprestation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Guldmiddagen är ett arrangemang som genomförs för att uppmärksamma och fira idrottsmedaljörer på seniornivå, kulturutövare, företag inom näringslivet eller andra som har presterat något utöver det vanliga under året som gått.

Kriterierna för att bli inbjuden är att personen som nomineras har vunnit första pris inom en idrottsgren eller på annat sätt utmärkt sig på nationell nivå eller högre. För idrottsmedaljörer gäller guldmedalj i SM eller NM, alternativt medalj i EM, VM eller OS. Uppvaktningen gäller både lag och individuella prestationer.

Det är varje rapportörs ansvar att bedöma riktigheten och nivån på utmärkelsen. Fullmäktiges presidium avgör slutligen vilka som ska bjudas in. Guldmiddagen äger rum under första kvartalet året efter att prestationerna samlats in.

Kriterierna för att bli uppmärksammad för en idrottsprestation är följande (För lagidrott kan undantag göras i enskilda fall):

  • Personen måste vara en aktiv utövare inom den idrottsgren som nomineringen gäller. 
  • Personen måste bo i eller representera en förening med säte i Norrköpings kommun.

Den som blir uppmärksammad för enskild prestation inom kulturområdet ska vara bosatt och verka i Norrköpings kommun.

Läs mer om guldmiddag i Stadshuset på webbplats norrkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa