Installation av värmepump

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka eller anmäla om installation av värmepump.

För mer information, läs mer om värmepumpar på vår webbplats (norrkoping.se).

För att använda vår e-tjänst loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare.

Ska du ansöka eller anmäla för ett företag måste du först logga in med din personliga e-legitimation. I e-tjänsten anger du att du söker som företag och fyller i företagets uppgifter. Du som loggar in och signerar ansökan blir därmed företagsombud i företagets ärende.


För dig som ska ansöka

Använd e-tjänsten installation av värmepump om du ska ansöka eller anmäla om installation av bergvärme, jordvärme eller sjövärme.
 

För dig som har ett pågående ärende

Använd e-tjänsten Följ och komplettera dina ärenden om du har pågående ärenden inom miljö, hälsoskydds eller livsmedelsområdet. I e-tjänsten kan du enkelt få en överblick över ditt ärende, skicka in kompletterande handlingar, ta del av beslut eller se dina avslutade ärenden.

 

För dig som berörd granne

Använd e-tjänsten Granneyttrande om din granne har bett dig att lämna yttrande angående deras anmälan om installation av värmepump.


För dig som inte har e-legitimation

För att använda våra e-tjänster så krävs det att du har e-legitimation. Så här skaffar du e-legitimation (elegitimation.se). Om du inte har e-legitimation kan du kontakta miljo@norrkoping.se  eller Kontaktcenter 011-15 00 00 för att få en blankett skickad till dig.

Frågor om e-tjänsten

Miljö och hälsa
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden