Klagomål angående miljö, hälsoskydd och livsmedel

LÄS MER

Använd e-tjänsten klagomål angående miljö, hälsoskydd och livsmedel för att lämna in klagomål när du upplever en störning eller olägenhet som kan ge skada på människors hälsa eller i miljön.

För mer information läs på vår webbplats

Frågor om e-tjänsten

Miljö och hälsa
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-150000

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden