Ersättning för förlängd studietid - ansökan för annan huvudman i eller utanför Norrköpings kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan fristående  kommunala gymnasieskolor samt gymnasieskolor i regionen ansöka om ersättning för elever som behöver erbjudas förlängd studietid. Med förlängda studier avses studier för elever som efter ordinarie studietid inte klarat fullständiga betyg på tre år på ett nationellt program i gymnasieskolan och därför erbjuds ett fjärde år på samma program och inriktning enligt 9 kap. 7 § gymnasieförordningen. 

För mer information besök skolverkets webbplats skolverket.se

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa