Bekräfta föräldraskap

LÄS MER

Ogifta, nyblivna föräldrar kan bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket. Detta kan göras inom 14 dagar efter barnets födelse.

Bekräftelsen är viktig eftersom det gör att barnet juridiskt knyts till den förälder som inte fött barnet. När ett barn föds till föräldrar som är ogifta är mamman ensam vårdnadshavare. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad via denna e-tjänst.

Läs mer om föräldraskap och e-tjänsten på vår hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Familjerättsenheten, Socialkontoret
socialkontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnen
socialkontoret@norrkoping.se