Bostadsanpassnings- och återställningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställning av bostadsanpassning via e-tjänst eller blankett. 

Bostadsanpassning - ansökan om bidrag
När det är nödvändigt att anpassa din permanenta bostad så att du kan bo kvar trots din funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag.

Återställning av bostadsanpassning 
När anpassningen inte längre är aktuell och behöver tas bort för att inte medföra nackdelar för nästa boende kan du som hyresvärd ansöka om återställningsbidrag.

Både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan ansöka om återställningsbidrag för allmänna ytor i anslutning till bostaden (till exempel trapphus).

För dig som ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag
Du kan ansöka om följande åtgärder i vår e-tjänst:

  • Bostadsanpassning
  • Reparation
  • Återställning

Anvisningar till ansökan om bostadsanpassning hittar du direkt i e-tjänsten eller längst bak på blanketterna.

För mer information läs på vår hemsida här (norrkoping.se).

För dig som har ett pågående bostadsanpassningsärende
Du kan enkelt få en överblick över ditt ärende, skicka in kompletterande handlingar eller ta del av beslut genom att använda någon av e-tjänsterna nedan:

  • Mina bostadsanpassningsärenden
  • Komplettera ditt bostadsanpassningsärende
     

För dig som inte har e-legitimation
För att använda våra e-tjänster så krävs det att du har e-legitimation. Så här skaffar du e-legitimation (elegitimation.se)

Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med dataskyddslagen och annan tillämplig lagstiftning på området. Du kan läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad på Norrköpings kommuns hemsida.

Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
bab@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden
samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se