Bostadsanpassnings- och återställningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag och återställning av bostadsanpassning via e-tjänst eller blankett. Ärendena går inte att följa via Mina sidor.

Bostadsanpassning - ansökan om bidrag
När det är nödvändigt att anpassa din permanenta bostad så att du kan bo kvar trots din funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag.
Anvisningar till ansökan om bostadsanpassning hittar du tillsammans med blanketterna under knappen "Hämta blanketter".

Återställning av bostadsanpassning 
När anpassningen inte längre är aktuell och behöver tas bort för att inte medföra nackdelar för nästa boende kan du som hyresvärd kan du ansöka om återställningsbidrag ansöka om återställning.
Både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan ansöka om återställningsbidrag för allmänna ytor i anslutning till bostaden (till exempel trapphus).

E-tjänst BAB Online
För att använda vår e-tjänst behöver du e-legitimation för både inloggning och signering. Om du inte har e-legitimation, använd någon av våra blanketter.

Blankett
Ifylld blankett ska skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Bostadsanpassning
601 81 Norrköping

 

Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med dataskyddslagen och annan tillämplig lagstiftning på området. Du kan läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad på Norrköpings kommuns hemsida.

Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.
 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
bab@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden
samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se