Anmäla förlorat eller skadat busskort för elev i skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan elev eller vårdnadshavare anmäla förlust av det busskort du fått för resor mellan hemmet och skolan. Du kan välja om du vill få ett nytt hemskickat med post eller hämta det på Kontaktcenter. Tills du fått ett nytt kort får du själv betala resorna.

Anmäl via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänsten genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Din anmälan kommer sedan att skickas digitalt direkt till handläggare för handläggning. När det är gjort kan du sedan följa ditt ärende på Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa