Busskort vid gymnasiestudier utanför hemkommunen - anmäla behov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du behov av busskort för att gå en gymnasial utbildning utanför din hemkommun. Gymnasieelev som är folkbokförd i Norrköpings kommun och som studerar på annan ort i Östergötland och Tranås kan beviljas busskort om kriterier kring avstånd till skola med mera uppfylls.

Meddela om förhållandena ändras
Meddela Samhällsbyggnadskontoret om studierna avbryts, inte påbörjas, om du flyttar eller om någon annan orsak leder till att villkoren för busskort inte längre uppfylls.

Anmäl via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Din anmälan kommer sen att skickas digitalt direkt till handläggare för handläggning. När det är gjort kan du sedan följa ditt ärende på Mina sidor.

Anmäl via blankett
För dig som saknar e-legitimation kan blankett användas. Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar med penna.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, samhällsbetalda resor
601 81 Norrköping

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa