Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sälja till tobaksfria nikotinprodukter
Om du ska sälja tobaksfria nikotin produkter (till exempel "vitt snus") måste du anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Du ska kontrollera försäljningen och ta fram ett program för egenkontroll. Du finner exempel på egenkontrollprogram under knappen Blanketter. Skicka in programmet tillsammans med din anmälan och ha det tillgängligt på försäljningsstället.

Viktig information innan anmälan
Innan du skickar din anmälan ska du ta del av informationen om att sälja tobaksfria nikotinprodukter(folkhalsomyndigheten.se).

Anmäl via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet (infracontrol.com).

Anmäl via blankett
Vill du istället göra din anmälan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
Tillståndsenheten
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Lokala förhållanden i din kommun
Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.
Läs mer om kommunens regler och avgifter på (norrkoping.se).

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa