För förtroendevalda - konto för löneinsättning

LÄS MER

Anmälan av lönekonto till SEB Löneservice, för utbetalning av ersättning till förtroendevalda.

Det kundnummer som efterfrågas hos SEB är 05810 för Norrköpings kommun.

För mer instruktioner kring rutinen för anmälan om lönekonto se vidstående instruktion.

Frågor om e-tjänsten

Personalavdelningen
Kontaktcenter 011-15 00 00