Ansökan om trygghetslarm enligt förenklad handläggning för personer från 75 år

LÄS MER

Förenklad handläggning innebär att du har rätt att ansöka om vissa insatser utan att en individuell utredning genomförs. Villkoren för att kunna få trygghetslarm via förenklad handläggning är att:

  • Du är 75 år eller äldre
  • Du är folkbokförd i Norrköpings kommun
  • Du bor i ordinärt boende 
  • Du har inte andra hemtjänstinsatser

Det innebär att om du inte uppfyller villkoren för att få trygghetslarm via förenklad handläggning eller om du har behov av andra insatser än trygghetslarm så kan en traditionell utredning om ditt behov göras. Då kan du kontakta biståndshandläggare på telefon 011-15 27 37 (mottagningens öppettider är helgfri vardag mellan kl. 8-12). 

Skriv ut blanketten och fyll i för hand och signera. Ärendet går inte att följa på Mina sidor. 

Blanketten skickas till:
Myndighetsutövningen
Vård- och omsorgskontoret
Lindövägen 5a
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgskontoret
vardochomsorgskontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgskontoret
vardochomsorgskontoret@norrkoping.se