Förstärkt individuellt alternativ (FIMA) - ansökan för elev från överlämnande kommunal eller fristående enhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att göra en ansökan för elev som är folkbokförd i Norrköpings kommun för antagning till förstärkt individuellt alternativ (FIMA). Du som ansöker är medarbetare eller rektor i avlämnande skola (kommunal skola i Norrköpings kommun, fristående skola eller kommunal skola i annan kommun).

Hur ska jag logga in i e-tjänsten?
För att logga in klickar du på den gröna knappen ”Ansök via e-tjänst”. Inloggningen bevisar att det är du som skickar in ansökan.
Du som jobbar på en kommunal skola i Norrköpings kommun väljer att logga in som anställd.
Du som jobbar på fristående skola, eller kommunal skola i annan kommun, väljer det första alternativet ”Logga in som medborgare med e-legitimation” och använder din personliga e-legitimation för att logga in, exempelvis Mobilt BankID eller Freja eID+.

Är det någon särskild ansökningsperiod?
Vid övergång från grundskola (årskurs 9) till gymnasieskola bör ansökan komma in senast 20 januari.
Vid övergång från annan gymnasieskola kan ansökan skickas in när som helst under pågående läsår.
Ansökningar som kommer in under semesterperioden (slutet av juni och hela juli) kommer att handläggas med start första veckan i augusti.

Vilka bilagor behöver jag bifoga i ansökan?
Se till att du har bilagorna digitalt tillgängliga så du kan bifoga dem i e-tjänsten.

Obligatoriska bilagor:

  • Övergång för elev till och inom gymnasieskolan/anpassade gymnasieskolan.
  • Pedagogisk kartläggning.
  • Aktuellt åtgärdsprogram för eleven.
  • Betygsunderlag för eleven.

Andra bilagor:

  • Frånvaroutredning, vid problematisk frånvaro.
  • Eventuella ytterligare utredningar.

Här hittar du blanketten för övergång samt rutinen för antagning:

Övergång för elev till och inom gymnasieskola/anpassad gymnasieskola (öppnas i nytt fönster).

Rutin för antagning till förstärkt individuellt alternativ (öppnas i nytt fönster).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa