Boendeparkering

LÄS MER

I e-tjänsten kan du:
•    ansöka om nytt boendeparkeringstillstånd
•    kontrollera dina boendeparkeringstillstånd

Läs mer på Boendeparkering (norrkoping.se)

E-tjänsten hanteras i en extern plattform, vilket innebär att du inte kan följa dina ärenden på Mina sidor. 
Inloggning sker med E-legitimation.
Om du inte har tillgång till E-legitimation eller av annan anledning inte kan använda tjänsten kontakta Kontakt Norrköping.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
norrkoping.kommun@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsplaneringsnämnden
samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa