Boendeparkering

LÄS MER

Grundvillkoret för att kunna få ett tillstånd för boendeparkering är att du är skriven i ett område där boendeparkering gäller, att du är 18 år och står som registrerad ägare till det fordon som ansökan gäller. Läs mer på Boendeparkering - Norrkoping

I e-tjänsten kan du:
•    ansöka om nytt boendeparkeringstillstånd
•    kontrollera dina boendeparkeringstillstånd

E-tjänsten hanteras i en extern plattform, vilket innebär att du inte kan följa dina ärenden på Mina sidor. 
Inloggning sker med E-legitimation. Om du inte har tillgång till E-legitimation eller av annan anledning inte kan använda tjänsten kontakta Kontaktcenter. 
 

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
norrkoping.kommun@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa