Ekonomiskt bistånd - Överklagan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ekonomiskt bistånd - Överklagan

I den här tjänsten kan du lämna in en överklagan om det beslut som fattats rörande ditt ekonomiska bistånd.

  • Överklagan ska lämnas in senast 21 dagar från det du tog del av beslutet.
  • I överklagan ska du skriva  vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • Med överklagan ska du skicka med eller bifoga det underlag som styrker din överklagan tex, ett kvitto.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa