Trygghetslarm - ansökan enligt förenklad handläggning för personer från 75 år

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Trygghetslarm - Ansökan om enligt förenklad handläggning
för personer från 75 år

Förenklad handläggning innebär att du har rätt att ansöka om vissa insatser utan att en individuell utredning 
genomförs. Villkoren för att kunna få trygghetslarm via förenklad handläggning är att: 
- Du är 75 år och äldre
- Du är folkbokförd i Norrköpings kommun 
- Du bor i ordinärt boende 
- Du har inte andra hemtjänstinsatser
Det innebär att om du inte uppfyller villkoren för att få trygghetslarm via förenklad handläggning eller om du har
behov av andra insatser än trygghetslarm så kan en traditionell utredning om ditt behov göras. Då kan du kontakta 
biståndshandläggare på telefon 011-15 27 37.
När du har ett trygghetslarm så betalar du en avgift per månad efter din betalningsförmåga. Mer information om 
avgifter finns på norrkoping.se.

Trygghetslarm - Du bär ett larm som en klocka eller halsband. Om det händer något kan du snabbt få kontakt med hemtjänstpersonal som kommer och hjälper dig.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa