Förändringar inom fristående förskola och pedagogisk verksamhet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid vissa förändringar inom huvudmannen eller verksamheten måste den enskilda aktören antingen informera myndigheten eller ansöka om godkännande. I vissa ärenden måste du lämna information om förändringen för att det ska vara korrekta uppgifter internt inom kommunen eller mot allmänheten.

Dessa förändringar ska meddelas:

  • Förändring av kontaktuppgifter: Huvudmannen ska meddela aktuella kontaktuppgifter till utbildningsnämnden i e-tjänsten. Förändringen prövas inte och inget beslut fattas. 
  • Förändring eller byte av lokaler: Vid förändring eller byte av lokaler ska huvudmannen anmäla detta till utbildningsnämnden i e-tjänsten. Den nya lokalen eller bytet av lokal ska prövas och resulterar i ett beslut från utbildningsnämnden.
  • Byte av huvudman: Byte av huvudman kan till exempel gälla byte av bolagsform eller förvärv av annat bolag som tar över verksamheten. Ändringen ska anmälas till utbildningsnämnden i e-tjänsten. Den nya huvudmannen prövas mot skollagen och resulterar i ett beslut från utbildningsnämnden.
  • Byte av rektor eller skolchef: Huvudmannen ska meddela uppgifter om ny rektor till utbildningsnämnden i e-tjänsten. Förändringen prövas inte och inget beslut fattas.
  • Byte av behörighet, ta bort/avsluta behörighet och justering av notiser i IST: Huvudmannen ska anmäla till utbildningskontoret vilken person som ska ha behörighet i IST. Anmälan görs i e-tjänsten. Genom e-tjänsten kan den behörige även ange vilken form av notiser som denne önskar att få från systemet.
  • Ansökan om avveckling: Vid avveckling av en verksamhet ska ändringen anmälas till utbildningsnämnden via e-tjänsten. Utbildningsnämnden prövar avvecklingen, vilket resulterar i ett beslut från utbildningsnämnden.
  • Övriga ärenden/förändringar: Vid övriga ärenden eller förändringar kontaktar du utbildningsnämndens tillsynsmyndighet via mejl: tillsynsmyndighet.un@norrkoping.se

Hämta dina företagsuppgifter
Inne i e-tjänsten kan du välja att hämta uppgifter om ditt företag från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtar kommuner företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Ändring i ägar- och ledningskretsen
När det sker en förändring inom ägar- och ledningskretsen vid en enskild huvudman ska det alltid anmälas till Utbildningsnämnden, klicka här för att komma till e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa