Ansökan om utökad vistelsetid i förskola

LÄS MER

Från och med att ditt barn fyller ett år erbjuds förskola i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavarnas sysselsättning.
Barn kan ges rätt till mer tid i förskola på olika grunder utöver detta.

Exempelvis:

  • om ditt barn har ett eget behov av mer tid i förskola på grund av familjens situation
  • om ditt barn, av fysiska, psykiska eller andra skäl, behöver särskilt stöd i sin utveckling

För att barnet ska ges rätt till mer tid i förskola måste en ansökan om utökad tid fyllas i och förmedlas till rektorn vid den förskola där barnet är placerat.
Både vårdnadshavare och pedagoger kan initiera att en ansökan om utökad tid för ett barn bör upprättas.
Endast barnets vårdnadshavare kan signera medgivande till att ansökan prövas.
Rektor eller biträdande rektor prövar ansökan och fattar beslut om rätten till utökad tid ska beviljas eller avslås.

Här hämtar du blankett för att ansöka om utökad vistelsetid i förskola.
Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan hanteras av respektive rektor/biträdande rektor.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@norrkoping.se
011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden