Driftstörning i verksamhet - anmäl avvikelse eller händelse

LÄS MER

Här kan du anmäla och rapportera oplanerad eller planerad avvikelse eller störande händelse i din verksamhet ur hälso- och miljösynpunkt till tillsynsmyndighet.

För dig som ska anmäla avvikelse eller händelse
Om det inträffar en driftstörning eller annan händelse i din verksamhet, som kan leda till skada eller besvär för människors hälsa eller miljön, ska ni omgående underrätta er tillsynsmyndighet, enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Tillsynsmyndigheten för er är byggnads- och miljöskyddsnämnden, och ni rapporterar till samhällsbyggnadskontoret.

Likaså ska ni genast underrätta samhällsbyggnadskontoret när ni upptäcker en förorening i mark- eller vattenområde, i byggnad eller annan anläggning som kan medföra besvär för människors hälsa eller miljön, enligt kapitel 10 miljöbalken.

Observera! Vid allvarliga händelser som innebär räddningstjänst kontakta SOS-alarm

För dig som har ett pågående ärende
Behöver du komplettera ditt ärende gör du det i den här e-tjänsten. Tänk på att du måste ha ditt ärendenummer för att kunna göra det.

För dig som inte har e-legitimation
För att använda våra e-tjänster så krävs det att du har e-legitimation. Så här skaffar du e-legitimation (elegitimation.se). Om du inte har e-legitimation kan du kontakta miljo@norrkoping.se eller Kontaktcenter 011-15 00 00 för att få en blankett skickad till dig.

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation