Fullgörande av skolplikt på annat sätt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fullgörande av skolplikt på annat sätt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen. Därefter ska skolplikten full­göras i grundskolan eller i anpassad grundskola. I vissa fall kan skolplikten börja fullgöras direkt i grundskolan eller anpassad grundskola.
 
I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skola, t.ex. i en skola utomlands.
 
För att en ansökan ska beviljas krävs att 
1.  den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som eleven får i sin ordinarie skola, 
2.  behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses och 
3.  att det finns synnerliga skäl. 
 
Det är hemkommunen som fattar beslutet för elev folkbokförd i Norrköpings kommun, oavsett om eleven går i en kommunal eller i en fristående skola.
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa