Flytt utomlands - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Flyttanmälan

Huvudregeln är att ditt barn ska gå i skola i Sverige om eleven är folkbokförd i Sverige. Om du vill att ditt barn ska åka utomlands en längre period (mer än 6 månader) behöver det anmälas.

Om ni åker utomlands under en kortare period och tänker återvända till Sverige kan det i stället handla om att söka om ledighet från skolan via rektor eller ansöka om att fullgöra om skolplikt på annat sätt (länk till e-tjänst om fullgörande av skolplikt på annat sätt).

Om hemkommunen bedömer att eleven varaktigt vistas utomlands omfattas eleven inte av skolplikten. Det innebär att eleven inte kommer ha en skolplacering i Norrköping.

När eleven kommer tillbaka omfattas eleven återigen av skolplikt och en ansökan om skolplacering ska göras. Det är inte säkert att eleven får sin skolplacering på samma skola/åldersgrupp/klass som innan flytt.

Du behöver lämna uppgifter om elevens skola under dennes vistelse utomlands. Hemkommunen har ett ansvar för barnet så länge denne är folkbokförd i landet, även om beslut fattats att eleven inte omfattas av skolplikten. Det innebär att hemkommunen kan komma att kontakta dig regelbundet för att du ska styrka utlandsvistelsen.

Om ditt barn ska flytta utomlands i mer än ett år är du skyldig att anmäla det till Skatteverket.

Hemkommunen kan vara skyldig att anmäla till andra myndigheter vid misstanke om att flytten permanent och elevens fortsatt är folkbokförd i Sverige, men inte får i skolan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa