Tillgångsförteckning över huvudman/omyndigs tillgångar och skulder

LÄS MER

Här hämtar du blankett för tillgångsförteckning över huvudman/omyndigs tillgångar och skulder

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skicks till:

Norrköpings kommun
Överförmyndaren
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndarenheten@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden