Uppgifter för att räkna ut avgiften för vård och omsorgsinsatser

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att räkna ut avgiften för vård och omsorgsinsatser

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Debiteringen
601 81 Norrköping

Har du frågor?
Kontakta någon av debiteringshandläggarna:

Susanne Wallin: 011-15 20 38
Elisabeth Gillström: 011-15 21 42
Birgitta Jansson: 011- 15 21 48 

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgskontoret
debiteringen@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden