Uppgifter om inkomster och boendekostnader för beräkning av avgiften för vård och omsorg

LÄS MER

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Vård- och omsorgskontoret
Debiteringen
601 81 Norrköping

Har du frågor?
Kontakta någon av debiteringshandläggarna:

Susanne Wallin: 011-15 20 38
Elisabeth Gillström: 011-15 21 42
Anneli Wahlgren: 011 - 15 22 64

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgskontoret
debiteringen@norrkoping.se
011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden