Miljöfarlig verksamhet - Anmälan eller avanmälan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för anmälan, nedläggning eller flytt av miljöfarlig verksamhet. Exempelvis mindre fabrik, avfallsupplag eller drivmedelsanläggning. Skicka in anmälan till samhällsbyggnadskontoret i god tid innan du startar.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden