Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

LÄS MER

Använd blanketten när du tänker bedriva en miljöfarlig verksamhet. Exempelvis mindre fabrik, avfallsupplag eller drivmedelsanläggning. Skicka in anmälan till bygg- och miljökontoret i god tid innan du startar.

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun

Bygg och Miljökontoret
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00