Ajourhållning av lägenhetsregistret

LÄS MER

Här hämtar du blankett för inrapportering av uppgifter till lägenhetsregistret vid ny- och ombyggnationer. Gäller småhus och fritidshus, flerbostadshus och specialbostäder.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Ifylld blankett signeras och skickas in till:
Norrköpings kommun 
Samhällsbyggnadskontoret
Lantmäterimyndigheten
601 81 Norrköping 

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Vid frågor kontakta:
Helén Strand, helen.strand@norrkoping.se
011-15 24 37

Frågor om e-tjänsten

Lantmäterimyndigheten
lantmaterikontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden