Redogörelse i barnärenden (myndling - ej ensamkommande barn)

LÄS MER

Här hämtar du blanketten Redogörelse i barnärenden (myndling - ej ensamkommande flyktingbarn).

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

 

Blanketten skickas till Överförmyndarenheten:

Norrköpings kommun 
Överförmyndarenheten
601 81 Norrköping

 

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndarenheten@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden