Övergång för elev till och inom gymnasieskolan/gymnasiesärskolan

LÄS MER

Här finns blankett inför övergång att hämta för personal som arbetar i åk 9 samt på gymnasiet. Det är avlämnande skola som ansvarar för att blanketten fylls i och överlämnas till mottagande skola.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
Sakkunnig 011-15 30 49

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden