Skadeanmälan Vård och Omsorg

LÄS MER

Här kan du göra en skadeanmälan då Norrköpings kommun utfört vård- och omsorgsarbete och du anser att kommunens oaktsamhet var orsaken till skadan. Vid patientskada som omfattas av patientskadeförsäkringen ska en särskild skadeanmälan upprättas, se mer information på (norrkoping.se).

Skriv ut blanketten och fyll i för hand och signera. Glöm inte att även skriva ut och bifoga eventuella bilagor.

Skadeanmälan med bilagor skickas till den enhet som utfört vård- och omsorgsinsatserna.

Ärendet går inte att följa via Mina sidor.

Frågor om e-tjänsten

Vård och Omsorgskontoret
vardochomsorgskontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och Omsorgsnämnden
vardochomsorgskontoret@norrkoping.se