Ansökan om dispens för utsortering av avfall

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om dispens för utsortering av bygg- och rivningsavfall och från kravet på utsortering av brännbart avfall enligt 3 kap. 12 § avfallsförordningen. 

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till samhällsbyggnadskontorets miljö och hälsoenhet (infracontrol.com).

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Avgift
För handläggning av anmälan tar vi ut en timavgift enligt en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

 

Ifylldblankett kan skickas via epost till:
miljo@norrkoping.se
 
Eller via post till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden