Schemablankett närvarotid förskola och fritidshem

LÄS MER

Här hämtar du blanketter för att registrera schema på förskola eller fritidshem.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Ifylld blankett lämnas till ansvarig personal på förskolan eller fritidshemmet.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden