Insatser enligt socialtjänstlagen - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. 

Insatser som du kan söka här: 

 • Boendestöd
 • Hemtjänst
 • Ledsagning
 • Avlösning
 • Daglig verksamhet
 • Dagverksamhet
 • Särskilt boende
 • Särskilt boende med inriktning socialpsykiatri
 • Korttidsboende
 • Trygghetslarm
 • Matdistribution

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
Myndighetsutövningen
601 81 Norrköping

info.vom@norrkoping.se
LSS.vom@norrkoping.se

011-15 27 37 - Mottagning för vård och omsorg
011-15 61 99 - LSS-enhet
011-15 00 00 - Kontaktcenter

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgskontoret
info.vom@norrkoping.se
011-15 27 37, 011-15 61 99, 011-15 00 00 (kontaktcenter)

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden