Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet, även kallad servisanmälan.
I denna e-tjänst kan du skicka in din anmälan för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet för enfamiljshus eller annan fastighet. Du kan även anmäla tillfällig anslutning till vatten- och avloppsanslutning, även kallad byggvattenanmälan. Rådfråga gärna din VA-installatör om det finns frågor i e-tjänsten som du inte kan besvara.

När du har skickat in din anmälan via e-tjänsten så ska du få en bekräftelse på det samt ditt ärendenummer via den e-postadress du uppgett. Det är kvittens på att vi mottagit ditt ärende, och du ska även kunna se ditt ärende under Mina sidor.
Har du frågor om ditt ärende så är du välkommen att kontakta vår kundservice för vatten och avlopp. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken "Frågor om e-tjänsten".

Tänk på att göra klart med en bank eller ett hypoteksinstitut innan du skickar in din anmälan för vatten och avlopp.

Rita ut vatten - och avloppssituationsplan för fastigheten
Till anmälan behöver du bifoga en vatten- och avloppssituationsplan (VA-situationsplan). På VA-situationsplanen ska alla VA-ledningar som dras utomhus och samtliga byggnader på fastigheten vid tidpunkten för anslutningen finnas inritade. Du kan rita ut din VA-situationsplan för hand eller använda din dator som hjälpmedel.

På din VA-situationsplan ska följande ritas ut:

  • Vatten- och avloppsledningar på fastigheten.
  • Stuprör samt hur regnvattnet tas om hand.
  • Dräneringsledningar.
  • Ledningar från eventuella brunnar på fastigheten

Läs mer om hur det går till att ansluta sig till vatten- och avloppsnätet på vår webbplats:
Anslutning av vatten och avlopp eller läs vår broschyr Anslutning av vatten och avlopp.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa