Ledighet för elev - Ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om ledighet för elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

I första hand ska de ordinarie loven användas för t.ex. utlandsresor, fjällsemester och besök hos släktingar och vänner. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan vara svårt att kompensera missad undervis­ningstid. En elev får under ett läsår, utöver ledigheten på de ordinarie loven, beviljas kortare ledighet (mindre än 10 dagar) för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet (mer än 10 dagar) beviljas. Det som påverkar bedömningen är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven har skolplikt eller inte. 

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Ansökan lämnas till elevens skola senast en månad före önskad ledighet.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden