Ledighet för elev - Ansökan

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ansökan ska vara rektor tillhanda
• Senast en månad före önskad ledighet då den totala tiden för innevarande läsår inte överstiger 10 dagar
• Senast två månader före önskad ledighet då den totala tiden för innevarande läsår överstiger 10 dagar.

Det är elev/vårdnadshavares ansvar att hos varje undervisande lärare ta reda på vad som bör göras under ledigheten.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan lämnas till:
Mentor/klassföreståndare