Extraordinära insatser - Redogörelse och begäran om arvode

LÄS MER

Här hämtar du blanketten Extraordinära insatser - Redogörelse och begäran om arvode.

Du kan skriva ut blanketten och fylla i för hand eller att fylla i den direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera den.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Minasidor.

Den ifyllda och signerade blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Överförmyndarnämnden
601 81 Norrköping

Alternativt mejla inskannad och signerad blankett till Overformyndarenheten@norrkoping.se

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
Overformyndarenheten@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden