Förlängt slamtömningsintervall/uppehåll i slamtömning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om förlängt slamtömningsintervall eller uppehåll av slamtömning.

Norrköpings kommuns avfallshantering
Här kan du läsa Föreskrifter för avfallshantering inom Norrköpings kommun (norrkoping.se).

Ansök via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Oavsett om du är privatperson eller om du företräder ett företag så kan du använda din egen e-legitimation, det bevisar att det är du som gör ansökan.

Ansök via blankett
Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar med penna.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Postadress:
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Avgift
Enligt Norrköpings kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas timavgift ut för samhällsbyggnadskontorets handläggning av detta ärende. Avgiften tas ut även om ansökan avslås.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa