Extraordinära insatser för god man - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som god man ansöka om att få ersättning för extraordinära insatser som behövs för att du ska kunna utföra ditt uppdrag gentemot din huvudman. Ansökan måste göras i förväg - innan insatsen behöver utföras, utifrån uppskattning om tidsåtgång och kostnader. Ersättning utgår endast för den tid och de kilometer som den extraordinära insatsen krävt.
Kräver din insats ytterligare insatser ska du skicka in en ny ansökan. Det ska klart och tydligt framgå vad din extraordinära insats kommer att bestå av och hur mycket tid du uppskattar att det kommer ta, samt antal mil du räknar med att köra i samband med den extraordinära insatsen.
När du är klar med insatsen skickar du in en redogörelse via annan e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa