Omklassning livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Här kan du lämna uppgifter för omklassning av befintlig livsmedelsverksamhet enligt den nya riskklassningsmodellen. Miljö och hälsa behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell. Om verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.

För mer information, läs mer om livsmedelsverksamhet på vår webbplats (norrkoping.se).

E-tjänsten består av dessa delar: aktör, anläggningsinformation, riskomklassningsuppgifter, ev. preliminär riskklassning samt övrig information. 
För att använda e-tjänsten loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare. 
Du som loggar in och lämnar uppgifter blir uppgiftslämnare i ärendet. 

För dig som har ett pågående ärende
Använd e-tjänsten Följ och komplettera dina miljöärenden om du har pågående ärende. I e-tjänsten kan du enkelt få en överblick över ditt ärende, skicka in kompletterande handlingar och ta del av beslut.

För dig som inte har e-legitimation
För att använda våra e-tjänster så krävs det att du har e-legitimation. Så här skaffar du e-legitimation (elegitimation.se)
Om du inte har e-legitimation kan du kontakta miljo@norrkoping.se eller Kontaktcenter 011-15 00 00 för att få en blankett skickad till dig.

Frågor om e-tjänsten

Miljö och hälsa
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011 - 15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden