Undervisning på modersmål - Gymnasiet

LÄS MER

Här skriver du ut blanketten och fyller i för hand. Anmälan lämnas till gymnasieskolans expedition. Det går också bra att skicka blanketten med post till:

Norrköpings kommun
Interkulturella språkenheten
601 81 Norrköping
 

Frågor om e-tjänsten

Interkulturella språkenheten
interkulturellasprakenheten@norrkoping.se
011-15 00 00