Omhändertagande av latrin/urin - ansökan/anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en ansökan/anmälan om omhändertagande av latrin/urin.

Norrköpings kommuns avfallshantering
Här kan du läsa Föreskrifter för avfallshantering inom Norrköpings kommun (norrkoping.se).

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet (infracontrol.com).

Ansök eller anmäl via e-tjänst
Oavsett om du är privatperson eller om du företräder ett företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Ansök eller anmäl via blankett
Vill du istället göra din ansökan eller anmälan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa