Fullgöra skolplikt på annat sätt - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt. 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen. Den/de som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. I vissa undantags­fall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skola. För att en ansökan ska beviljas krävs att den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som eleven får i sin ordinarie skola, behovet av insyn i verk­samheten kan tillgodoses och att det finns synnerliga skäl. Det är hemkommunen som fattar beslutet oavsett om ditt barn går i en kommunal eller i en fristående skola.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Ansökan skickas in till utbildningskontoret senast tre månader före önskad tid.

Adressen till utbildningskontoret är:

Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden