Driftstörning i verksamhet - anmäl avvikelse eller händelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla och rapportera oplanerad eller planerad avvikelse eller störande händelse i din verksamhet ur hälso- och miljösynpunkt till tillsynsmyndighet.

Om det inträffar en driftstörning eller annan händelse i din verksamhet, som kan leda till skada eller besvär för människors hälsa eller miljön, ska ni omgående underrätta er tillsynsmyndighet, enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Tillsynsmyndigheten för er är byggnads- och miljöskyddsnämnden, och ni rapporterar till samhällsbyggnadskontoret.

Likaså ska ni genast underrätta samhällsbyggnadskontoret när ni upptäcker en förorening i mark- eller vattenområde, i byggnad eller annan anläggning som kan medföra besvär för människors hälsa eller miljön, enligt kapitel 10 miljöbalken.

Observera! Vid allvarliga händelser som innebär räddningstjänst kontakta SOS-alarm.

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet på (infracontrol.com).

Anmäl via e-tjänsten
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Anmäl via blankett 
Du som inte har e-legitimation kan istället anmäla via blankett och skicka in den via vanlig post. Adressen finns här nedan.

Postadress:
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 21
Förvaltningshuset Rosen
Norrköping

Telefon:
011-15 60 60 (rådgivning)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa